Osasuna

 

Larrialdiak SOS DEIAK: 112

DYA: 94 410 10 10

Gurutze gorria larrialdiak: 94 422 22 22

Gurutze gorria anbulantziak: 94 483 52 72

Itsasoko laguntza: 900 20 22 02

Urgentziako medikua: 94 410 00 00

Babes zibila/Eusko Jaurlaritza: 94 415 14 11

Gobernu Zibila: 94 423 91 19

Ertzaintza Sestao: 94 406 34 00

Suhiltzaileak Larrialdiak: 112

Gurutzetako ospitalea: 94 600 60 00

Basurtoko ospitalea: 94 400 60 00

Galdakaoko ospitalea: 94 400 70 00