Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua (E.I.S.E)

Gizarte Ongizate eta Berdintasunerako Sailak abian jarri du Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua (E.I.S.E) udalerriko adin txikikoei, nerabeei eta familiei babesa, aholkularitza eta arreta emateko.

Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua (E.I.S.E) Trapagarango Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara atxikitako zerbitzu bat da, Gizarte Zerbitzuen 12/2008 legeak adierazten duen bezala.

Zerbitzua (E.I.S.E) jasoko duten herritarrek 0tik 18 urtera arteko adin txikikoak dira eta adin txikiko bat gutxienez euren kargu daukaten familiak.

Talde hau lanaldi osoko bi hezitzailek (goizez eta arratsaldez) eta dedikazio partzialeko psikologo batek (20 ordu hilean) osatzen dute. 2019ko azaroaren 25etik aurrera, honako hauek sartu dira:

 • Laguntza behar duten pertsonei/familiei laguntzeko zerbitzua, lanaldi erdiko dedikazioa duten 6 pertsonak osatua (6 hilabeteko kontratua).
 • 6 hilabetez lanaldi erdian kontratatutako berdintasun-teknikaria

Zerbitzuak:

 • Etxeko laguntza zerbitzua
 • Eguneko Zentroa
 • Zainduz programa

Zerbitzu honen eginkizun nagusiak:

 • Umeak eta nerabeak artatzeko eta babesteko beharrizanak antzematea, baloratzea eta diagnostikatzea.
 • Maila pertsonalean, harremanetakoan, afektiboan, hezkuntzakoan, familiakoan, etabar inarrizko gabeziak dituzten ume eta gazteei eta euren familiei babesa eta orientabidea ematea adin txikikoaren eta bere guraso edo tutoreen gizarte-hezkuntzan esku hartuz.
 • Familia sustatzea babes-, orientazio- eta aholkularitza-neurrien bidez arian arian lor ditzan heldutasuna, integrazio maila handiagoa eta bizi-kalitate hobea. 
 • Norbere eta ingurumenaren baliabideak bultzatzea eremu desberdinetan sortzen diren arazoak konpontzeko.
 • Udaleko eta udalaz gaindiko baliabideak eskuratzea erraztea.

Kontaktua

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

Helbidea: Zuberoa kalea 10, behea

Telefonoa: 94 486 22 50

Bendintasunerako II. plana

Argazki galeria

 • Argazki galeria