Ordenantzak

  • Ordenantza orokorrak
  • Ordenantza fiskalak
  • Bizkaiko Aldizkari Ofiziala