Informazio Batzordeen aldizkakotasuna

Hileko 1. eta 3. astelehenetan:

10:00:
  • Giza Baliabide eta Herritarren Segurtasuneko I.B.
  • Ogasun eta Ondareko I.B. eta Kontuen Batzorde Berezia
  • Tokiko Mekataritza eta Ekintzailetzako I.B.
  • Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumeneko I.B.

Hileko 2. eta 4. ostegunetan:

08:30:
  • Kirol eta Turismoko I.B.
  • Euskara, Hezkuntza, Kultura, Gazteria, Teknologia Berriak, Herritarren Partaidetza eta Auzoetako I.B.
  • Berdintasuna eta Gizarte Ekintza I.B.
  • Obrak eta Zerbitzuak I.B.
  • Sustapen Ekonomiko eta Enpleguko I.B.