Galdutako Objektuak

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Aurkitutako gauzaren bat entregatzeko edo galdutako gauza beten inguruan galdetzeko Udaletxeko beheko solairuan kokatuta dauden Udaltzaingoaren bulegoetara jo (Lauaxeta kalea, 1) 9:00etatik 13:00etara edo 944862644 telefonora deitu jendearentzako ordutegian 7:30etatik 13:30etara.

Dokumentazioa

  • Nortasun-agiria
  • Besteak
  • Jabetza egiaztatzen duen dokumentua

Legezko informazioa

>
  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Kode Zibila (615. art. eta hurrengoak).
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Aurkitutako gauzaren bat entregatzeko edo galdutako gauza beten inguruan galdetzeko Udaletxeko beheko solairuan kokatuta dauden Udaltzaingoaren bulegoetara jo (Lauaxeta kalea, 1) 9:00etatik 13:00etara edo 944862644 telefonora deitu jendearentzako ordutegian 7:30etatik 13:30etara.