Albisteak

Udaltzaingoaren ibilgailua 

2011ko abenduaren 1eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu direnez, oinarriak, 20 egun naturaleko epea zabaltzen da eskaerak aurkezteko, argitarapenaren egunaren biharamunetik kontatzen hasita, hau da, 2011ko abenduaren 2tik 21era, biak barne.

Informazio gehiago: Web orri honetako "Udalaren lan eskaintza" atalean.